Náboženské organizácie

Info-Zvolen.sk Inštitúcie a organizácie Náboženstvo a cirkvi




Charita Zlín - charita.cz

Poskytujeme sociální a zdravotní služby na Zlínsku a pomáháme potřebným u nás i v zahraničí. Jsme nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu, kterou zřídil olomoucký arcibiskup Mons. Jan …

Česká republika Česká republika, Zlín, Burešov 4886 - +420 577 224 050

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí - diakonie.cz

Nabídka služeb centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením a rané péče určené jejich rodinám. Osobní asistence – terénní služba,poskytovaná od 7 let do seniorského věku. Jezdíme přímo do rodin.

Česká republika Česká republika, Vrchlabí, Pražská 858 - +420 499 423 566, +420 739 244 667

církev svaté víry

Církev svaté víry je církev jejíž členové věří v jediného boha Andělasexu .

www.cirkev-svate-viry.cz - Česká republika Česká republika, Brno

Římskokatolická farnost Městečko Trnávka

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farnosti Městečko Trnávka. Kostel sv. Jakuba staršího je spolu se zříceninou gotického hradu Cimburku pozdně barokní dominantou a historickou památkou Městečka Trnávky.

www.farnost-mestecko-trnavka.estranky.cz - Česká republika Česká republika, Městečko Trnávka

Islám a Sunna - islámský server

Islámský zdroj s mnoha informacemi o islámu, šaríi, sunně a Koránu. Odkazy na islámskou audioknihovnu, fatwy a na islámskou komisi pro rodinu. Konzultace s šejchem Samerem Shehadeh, absolventem prestižní Medínské islámské univerzity v Saudské Arábii.

sunna.cz

Karma Kagyu Slovensko - Škola tibetského budhizmu

Oficiálna stránka školy tibetského budhizmu Karma Kagyu na Slovensku.

www.kagyu.sk - Bratislava

Jelly hodinky

Štýlové hodinky na motív značiek Paul Frank, Hello Kitty, Playboy, LED hodinky, Jelly hodinky a doplnky, nálepky na stenu a iné darčeky v našom e-shope. Ponúkame tiež společenské odevy.

www.eobchodik.sk - Košice

Církev C3 Třebíč

Jsme církev, která chce prezentovat víru relevantní životu lidí dnešní generace. Věříme v tradiční křesťanství, ale prezentujeme jej moderní stylem. Chceme vytvořit prostředí, kde lidé budou růst ve svém vztahu s Bohem a naplní svoje poslání v ...

www.c3trebic.cz - Česká republika Česká republika, Třebíč

Adventisté v Třebíči

Třebíčský sbor Církve adventistů sedmého dne.

trebic.casd.cz - Česká republika Česká republika, Třebíč

Kresťanské spoločenstvo Vinica

Božie kráľovstvo je v tomto kresťanskom spoločenstve mocne manifestované skrze meno Ježiš. Dorastanie nôh, uzdravenia z rakoviny, z chronických bolestí, proroctvá - všetko cez Dary Ducha Svätého.

www.vinicabb.sk - Banská Bystrica

Maják - Otevřené společenství přátel

Tak trochu jiný sbor CASD Místek - Pravidelné bohoslužby a Worship bohoslužby.

www.majak-mistek.cz - Česká republika Česká republika, Frýdek-Místek

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, komunitní práce, sociální rehabilitace, Poradenské a informační centrum, středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

www.dchoo.charita.cz - Česká republika Česká republika, Ostrava

Charita Olomouc - charita.cz

Azylový dům pro muže a ženy. Nízkoprahové denní centrum. Terénní program. Noclehárna pro ženy a muže. Ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova.

Česká republika Česká republika, Olomouc, Wurmova 5 - +420 585 221 127, +420 733 755 899

Oblastní charita Uherské Hradiště - charita.cz

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ...

Česká republika Česká republika, Uherské Hradiště, Velehradská třída 247 - +420 572 555 783

Farní charita Benešov - charita.cz

Koordinace dobrovolnických aktivit ve spolupráci s farností a poskytovateli sociálních služeb v Benešově a blízkém okolí.

Česká republika Česká republika, Benešov, Na Karlově 92 - +420 602 212 181

Charita Hlučín - charitahlucin.cz

Osobní asistence. Charitní pečovatelská služba v rodinách. Charitní ošetřovatelská služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Česká republika Česká republika, Hlučín, U Bašty 275 - +420 595 042 368, +420 728 550 637

Charita Jablunkov - charita.cz

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

Česká republika Česká republika, Jablunkov, Bukovecká 479 - +420 733 755 843

Farní charita Litomyšl - charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba. Charitní pečovatelská služba. Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dobrovolnické centrum. Charitní šatník.

Česká republika Česká republika, Litomyšl, Bělidla 392 - +420 731 604 315

Charita Bohumín - charita.cz

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Součástí je občanská poradna.

Česká republika Česká republika, Bohumín, Štefánikova 957 - +420 593 035 046, +420 736 766 021

Provincie kapucínů v ČR - kapucini.cz

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 5 bratři juniorů a jeden novic.

Česká republika Česká republika, Praha, Loretánské náměstí 99/6 - +420 222 760 071, +420 731 619 730

Kanonie premonstrátů Teplá - klastertepla.cz

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Prohlídky kláštera s průvodcem, provoz klášterní knihovny (specializované na oblasti teologie, společenských a přírodních věd, jazykovědy a staré literatury), nabídka stálé výstavní expozice Perzekuce …

Česká republika Česká republika, Teplá, Klášter 1 - +420 353 392 691

Sbor Církve bratrské v Litvínově - cb.cz

Pořádání bohoslužeb, kurzů, manželských večerů, náboženských setkání a biblických hodin.

Česká republika Česká republika, Litvínov, Dukelská 424 - +420 478 048 006, +420 721 265 289

Diecézní charita České Budějovice - dchcb.cz

Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Komunitní práce. Poradna pro cizince a migranty.

Česká republika Česká republika, České Budějovice, Kanovnická 18 - +420 386 350 648, +420 386 351 887

Diecézní katolická charita Hradec Králové - caritas.cz

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, sociálně slabým rodinám, lidem v tísni, lidem bez přístřeší, etnickým menšinám a uprchlíkům, obětem živelných ...

Česká republika Česká republika, Hradec Králové, Velké náměstí 37/46 - +420 495 063 135

Náboženská společnost českých unitářů - unitaria.cz

Vytváření duchovního domova, poskytování péče a pomoci, pořádání vzdělávacích a sportovních kurzů pro děti a dospělé.

Česká republika Česká republika, Praha, Karlova 186/8 - +420 222 220 387, +420 776 624 702

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov - charita.cz

Charita Svaté rodiny je poskytovatelem sociálních služeb na Valašsku zahrnující sedm obcí této pohraniční oblasti. Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí ...

Česká republika Česká republika, Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 124 - +420 571 451 548

Charita Hranice - charita.cz

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. Osobní asistence. Denní centrum Archa. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix. Charitní šatník.

Česká republika Česká republika, Hranice, Purgešova 1399/6 - +420 581 601 932, +420 731 619 883

Oblastní charita Vyškov - charita.cz

Domácí zdravotní péče Vyškov, Rousínov a okolní obce. Pastorační služba. Půjčovna pomůcek. Odlehčovací služba.

Česká republika Česká republika, Vyškov, Morávkova 745/1a - +420 517 330 382, +420 725 951 000

Charita Konice - charita.cz

Podpora charitních služeb. Domácí zdravotní a hospicová péče. Charitní pečovatelská služba Konice.

Česká republika Česká republika, Konice, Zahradní 690 - +420 582 396 217, +420 723 244 791

Charita Svitavy - charita.cz

Pomoc lidem postiženým mimořádnými událostmi, převážně povodněmi apod., výpůjčka vysoušečů lidem postiženým mimořádnými událostmi, zapojení do sběru obnošeného šatstva, projekt Vánoční balíček pro děti na Ukrajinu, projekt Adopce na dálku® ...

Česká republika Česká republika, Svitavy, Hřbitovní 2257/1 - +420 733 676 725

Charita Šternberk - charita.cz

Domácí hospicová péče. Domácí zdravotní péče. Charitní pečovatelská služba. Sociální rehabilitace Rozkvět Nízkoprahové denní centrum Uzel Charitní poradna nedlužím. Klub Želva. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Charitní šatník.

Česká republika Česká republika, Šternberk, Opavská 1385/13 - +420 581 110 931, +420 585 011 014

Charita Vsetín - charita.cz

Domácí zdravotní péče. Osobní asistenční služba. Stacionář Magnolia. Humanitární činnost. Duchovní a pastorační činnost. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Česká republika Česká republika, Vsetín, Horní náměstí 135 - +420 571 411 709

Arcidiecézní charita Olomouc - charita.cz

Nezisková organizace, sociální péče, humanitární a rozvojová pomoc.

Česká republika Česká republika, Olomouc, Křížkovského 505/6 - +420 585 229 380, +420 739 526 262

Charita Zábřeh - caritas.cz

Nestátní nezisková organizace poskytuje sociální služby, zdravotní péči a organizuje humanitární pomoc v oblasti jižní poloviny okresu Šumperk. Charitativní činnost, služby osobní asistence, odlehčovací služby, programy a denní služby pro osoby s mentálním ...

Česká republika Česká republika, Zábřeh, Žižkova 7/15 - +420 583 412 587, +420 736 509 430

Charita Valašské Klobouky - charita.cz

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky. Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice. Osobní asistence. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Charitní šatník.

Česká republika Česká republika, Valašské Klobouky, Školní 944 - +420 577 320 669, +420 739 524 368

Charita Luhačovice - charita.cz

Posláním charity je především charitativní a sociální pomoc seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomoc osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi především v regionu Luhačovicka a v okolních obcích.

Česká republika Česká republika, Luhačovice, Hradisko 100 - +420 577 132 355, +420 731 402 043

Charita Moravská Třebová - charita.cz

Pomáháme lidem v nouzi, kterým nabízíme vlídné přijetí. Poskytujeme kvalitní sociální práci a naplňujeme sociální, materiální a duchovní potřeby každého člověka, který se na nás obrátí.

Česká republika Česká republika, Moravská Třebová, Kostelní nám. 24/3 - +420 461 310 627, +420 739 002 756

Charita Slavičín - charita.cz

Naše organizace poskytuje odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči u pacientů s dlouhodobým, chronickým i akutním onemocněním. Dále pak umožňujeme pomoc lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením.

Česká republika Česká republika, Slavičín, Komenského 115 - +420 571 112 200, +420 739 344 107

Charita Kojetín - charita.cz

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. Charitní ošetřovatelská služba. Rodinný klub Maria.

Česká republika Česká republika, Kojetín, Kroměřížská 198 - +420 581 761 828

Charita Kroměříž - charita.cz

Charita Kroměříž poskytuje sociální služby, humanitární pomoc, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, duchovní podporu.

Česká republika Česká republika, Kroměříž, Ztracená 63/1 - +420 573 343 648, +420 731 104 267

Христианский центр «Общение»

Христианский Центр «Общение» — это динамично развивающаяся и растущая церковь, у которой есть основная цель — выполнить задачу Иисуса Христа, прежде всего в Москве, а потом по России и до края земли.

Россия Россия, Москва, ул. Академика Скрябина, 26 корпус 1

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství - bahai.cz

E-magazín Bahá`í listy zachycuje dění v doma i v Bahá`í světě. Nabízí Bahá`í učením inspirovanou hudbu a filmy, duchovní inspirace.

Česká republika Česká republika, Praha, Lucemburská 33 - +420 222 713 496

spy software for computer - spysoftwaredownloads.org

Windows based software for pc spy free captures visited URLs, internet browsing history and restore forgot password in less time.

Britain Britain, Cinderford, street - +001 981 111 111, +420 602 836 737

Klášter dominikánů Olomouc - op.cz

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovních setkání. Zahrnuje zpovědi, mši svaté, ranní a večerní chvály, modlitby růžence, setkávání dominikánské rodiny, slavnosti, debaty, svěcení, přednášky, pohřby, čtení Písma, přípravu na biřmování a zvěstování ...

Česká republika Česká republika, Olomouc, Slovenská 578/14 - +420 585 231 352

Sbor Církve bratrské v Pardubicích - cb.cz

Pořádáme bohoslužby či náboženská setkání pro všechny věkové kategorie. Součástí našich aktivit je studium Bible, nedělní škola (nabízí čtení z Bible, zpěv písniček, modlitby, hry, chválu, sdílení a tvořivou činnost), English club (určen především pro ...

Česká republika Česká republika, Pardubice, Lonkova 512 - +420 731 143 403

Bratrská jednota baptistů - bjb.cz

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Česká republika Česká republika, Praha, Na Topolce 677/14 - +420 241 434 256

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | 59 | | »»